AYETLER

AYETLER

1-İNNEHÜ MİNSÜLEYMANE VE İNNEHÜ BİSMİLLÂHİR-RAHMANİR-RAHIYM
(NEML-30)
‘'İLK SATIRI BESMELE OLAN O MEKTUP MUTLAKA SÜLAYMAN PEYGAMBERDENDİR.''

2-VEEN LEYLESİL İNSANİ İLLÂ MÂSEA (NECM-39)

‘'İNSAN KEMÂLE ERER,ANCAK ÇOK ÇALIŞMA İLE''

3-VECAHİDÜ BİNEFSİKÜM BİEMVALİKÜM.

‘'NEFSİNİZ VE MALINIZLA CİHAT EDİN.''

4-VEKULU VEŞREBU,VELÂ TÜSRİFU,İNNEHÜ LÂYUHİBBÜL MÜSRİFİN.( ARAF/31)

‘'YİYİN,İÇİN ANCAK İSRAF ETMEYİN.ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ.''

5-ALLAHÜ NURUS SEMAVATI VELÂRDI (NUR SURESİ/35)

‘'ALLAH ARZIN VE SEMANIN NURUDUR.''

6-O PEYGAMBER ALLAH'IN HİDAYET ETTİĞİ KİMSELERDİR.O HALDE SENDE ONDALARIN GİTTİĞİ DOĞRU YOLU TUTUP ONA UY VEDE Kİ RİSALET VAZİFEME KARŞILIK SİZDEN HİÇBİR ÜCRET İSTEMİYORUM.ÇÜNKÜ O KUR'AN ALEMLER İÇİN SADECE ÖĞÜTTÜR.

7-LÂ TAKNETÜ MİNRAHMETİLLÂH. (ZÜMER/53)

‘'ALLAH'IN RAHMETİNDEN ÜMİDİNİZİ KESMEYİN

8-HÜVEL'EVVELİ VEL'AHİRİ VEZZAHİRİ VELBATIN VE HÜVE BİKULLİ ŞEY'İN 'ALİYMUN.(HADİD-3)

‘'EVVELİ ALLAH,SONU ALLAH,GÖRÜNEN ALLAH,GİZLENEN ALLAH,HERŞEYİ BİLEN ALLAH'TIR.''

9-‘'TALEBENA VECEDENA''

‘'İSTEYENE VERİLİR''

10-VEKUL RABBİ ZİTNİ İLMÂ. (TA HA/114)

‘'RABBİM,BİZİM İLMİMİZİ ZİYADE EYLE.''

11-İNNEMEL MÜĞMİNİNE İHVETÜN. (EL HUCÜRAT/10)

‘'MÜĞMİNLER KARDEŞTİR.''

12-VE İZ KALE RABBÜKE LİL MELAİKETİ İNNI CAILÜN FİL ERDI HALIFEH* KALU E TEC'ALÜ FIHA MEY YÜFSİDÜ FIHA VE YESFİKÜD DİMA'* VE NAHNÜ NÜSEBBİHU Bİ HAMDİKE VE NÜKADDİSÜ LEK* KALE İNNI A'LEMÜ MA LA TA'LEMUN(BAKARA-30)

‘'HANİ, RABBİN MELEKLERE, "BEN YERYÜZÜNDE BİR HALİFE YARATACAĞIM" DEMİŞTİ. ONLAR, "ORADA BOZGUNCULUK YAPACAK, KAN DÖKECEK BİRİNİ Mİ YARATACAKSIN? OYSA BİZ SANA HAMDEDEREK DAİMA SENİ TESBİH VE TAKDİS EDİYORUZ." DEMİŞLER, ALLAH DA, "BEN SİZİN BİLMEDİĞİNİZİ BİLİRİM" DEMİŞTİ''

13-VE ALLEME ADEMEL ESMAE KÜLLEHA SÜMME ARADAHÜM ALEL MELAİKETİ FE KALE EMBİUNI Bİ ESMAİ HAÜLAİ İN KÜNTÜM SADİKIYN(BAKARA-31)

‘'ALLAH ADEM'E BÜTÜN VARLIKLARIN İSİMLERİNİ ÖĞRETTİ. SONRA ONLARI MELEKLERE GÖSTEREREK, "EĞER DOĞRU SÖYLEYENLER İSENİZ, HAYDİ BANA BUNLARIN İSİMLERİNİ BİLDİRİN" DEDİ.''

14-KULL İN KÜNTÜM TUHİBBÜNALLAHE FETTEBİUNİ YUHİBBİBKÜMÜLLAHÜ VE YAĞFİR LEKÜM ZÜNÜBE* VALLAHÜ GAFÜRÜN RAHİYM(ALİ İMRAN/30-31)

‘'İNKÂRCILAR,HZ.MUHAMMED'İ SEVMEDİKÇE BENİ SEVMİŞ OLMAZLAR.ALLAH AF VE RAHMET EDİCİDİR.'

15-VE LA TERKENU İLELLEZINE ZALEMU FE TEMESSEKÜMÜN NARU VE MALEKÜM MİN DUNİLLAHİ MİN EVLİYAE SÜMME LA TÜNSARUN(HUD-113)

‘'ZULMEDENLERE MEYLETMEYİN. YOKSA SİZE DE ATEŞ DOKUNUR. SİZİN ALLAH'TAN BAŞKA DOSTLARINIZ YOKTUR. SONRA SİZE YARDIM DA EDİLMEZ.''

16-."KULİLLAH SÜMME ZERHUM"( EN'AM-91)

"ALLAH DE ÖTESİNİ BIRAK"

17) YAĞLEMUNE ZAHİREN, MİNEL HAYATİD DÜNYA, VEHÜM ANİL, AHİRETİHÜM GAFİLUN. (RUM SURESİ - 7)
" GAFİLLER, DÜNYA HAYATININ DIŞI İLE MEŞKUL OLURLAR. AHİRET DENEN İÇ ALEMDEN GAFİL-DİRLER."

18-FESTEKIM KEMÂ ÜMİRTE. (HUD/112)

‘'EMROLUNDUĞUN GİBİ DOĞRU OLUN.''

19-VE NAHNÜ AKREBÜ İLEYHİ MİNKÜM VE LAKİN LA TÜBSİRUN. (VAKİA/85)

‘'ALLAH KULUNA ŞAH DAMAMRINDAN YAKINDIR.''

20-SÜBHANELLEZI ESRA Bİ ABDİHI LEYLEM MİNEL MESCİDİL HARAMİ İLEL MESCİDİL AKSALLEZI BARAKNA HAVLEHU Lİ NÜRİYEHU MİN AYATİNA İNNEHU HÜVES SEMIUL BESIYR(İSRA-1)

‘'KENDİSİNE ÂYETLERİMİZDEN BİR KISMINI GÖSTERELİM DİYE KULUNU (MUHAMMED'İ) BİR GECE MESCİD-İ HARAM'DAN ÇEVRESİNİ BEREKETLENDİRDİĞİMİZ MESCİD-İ AKSA'YA GÖTÜREN ALLAH'IN ŞANI YÜCEDİR. HİÇ ŞÜPHESİZ O, HAKKIYLA İŞİTENDİR, HAKKIYLA GÖRENDİR.''

21) FEVECEDA ABDEN MİN İBADİNA ATEYNAHÜ RAHMETEN MİN İNDİNA VE ALLEMNAHÜ MİN LEDÜNNA İLMA. (KEHF SURESİ. AYET-65)

‘'NİHAYET KULLARIMIZDAN BİR KUL(HIZIR)BULDULAR.Kİ;BİZ ONA KATIMIZDAN BİR VAHİY VERMİŞ VE TARAFIMIZDAN BİR İLİM ÖĞRETTİK''

22) EZZALİMÜ EHLÜHA VECALNA MİN LEDÜNKE VELİYYEN VECALNA MİN LEDÜNKE NASİREN.
( NİSA SURESİ AYET 75)

" ZALİMİN, ZULMÜN HER ÇEŞİDİNDEN KURTULMAK İÇİN, LEDÜM İLMİYLE MÜZEYYEN OLMUŞ BİR İNSANI KAMİLİN MURAKEBESİNE SIMSIKI SARILIN."


23) ELLEZİYNEHÜM ALÂ SALÂTİHİM DÂİMÛN. (MEARİC SURESİ. AYET- 23)

" O GÜZEL NAMAZDA DAİMİ OLUN."

24)LÂ TAKRA BÜSSALÂTE VE ENTÜM SÜKÂRA

‘'SARHOŞ İKEN NAMAZA YAKLAŞMAYIN!..''

25)İNNELLAHE LA YAZLİMÜN NASE ŞEY'EV VE LAKİNNEN NASE ENFÜSEHÜM YAZLİMUN(YUNUS-44)

‘'ŞÜPHESİZ ALLAH İNSANLARA HİÇBİR ŞEKİLDE ZULMETMEZ; FAKAT İNSANLAR KENDİLERİNE ZULMEDERLER.

26-LÂ TAKNETÜ MİNRAHMETİLLÂH. (ZÜMER/53)

‘'ALLAH'IN RAHMETİNDEN ÜMİDİNİZİ KESMEYİN.''


27) YAĞLEMUNE ZAHİREN, MİNEL HAYATİD DÜNYA, VEHÜM ANİL, AHİRETİHÜM GAFİLUN. (RUM SURESİ AYET. 7)


" GAFİLLER, DÜNYA HAYATININ DIŞI İLE MEŞKUL OLURLAR. AHİRET DENEN İÇ ALEMDEN GAFİL-DİRLER."

28) İNNİY ENE RABBÜKE FEHLA, NA'LEYK İNNEKE BİLVADİLMUKADDESİ TUVA.
(TAHA SURESİ. AYET 12)
" YA MUSA , O MUKADDES BELDEYE ( TEVHİDE ) GİRİNCE AYAĞINDAKİ NALINLARI ÇIKAR VARLIKLARINI BIRAK."

29)FE VECEDA ABDEN MİN İBADİNA ATEYNAHÜ RAHMETEN MİN İNDİNA VE ALLEMNAHÜ MİNLEDÜNNE İLMA (KEHF-65)

‘'BİZ,KULLARIMIZDAN BAZILARINI LEDÜN(TASAVVUF) İLMİ İLE ŞEREFLENDİRDİK.''

30)İZESSEMAUNFETARET.* VE İZELKEVAKİBUN TESERET.* VE İZELBİHARU FUCCİRET.* VE İZELKUBURU BU'SİRET.*'ALİMET NEFSUN MA KADDEMET VE AHHARET.* YA EYYUHEL'İNSANU MA ĞARREKE BİRABBİKELKERİYMİ. *ELLEZİY HALEKAKE FESEVVAKE FE'ADELEKE.* FİY EYYİ SURETİN MA ŞAE REKKEBEKE.(İNFİTAR-1-8)

‘'GÖK YARILDIĞI ZAMAN,* YILDIZLAR SAÇILDIĞI ZAMAN,* DENİZLER KAYNAYIP FIŞKIRTILDIĞI ZAMAN,* KABİRLERİN İÇİNDEKİLER DIŞARI ÇIKARILDIĞI ZAMAN,* HERKES YAPTIĞI VE YAPMADIĞI ŞEYLERİ BİLECEK.* EY İNSAN! SENİ YARATAN, ŞEKİLLENDİRİP ÖLÇÜLÜ YAPAN, DİLEDİĞİ BİR BİÇİMDE SENİ OLUŞTURAN CÖMERT RABBİNE KARŞI SENİ NE ALDATTI?''

31)KÜL KÜLLÜN MİN İNDALLAH

‘'ALLAH HER ŞEYLE BERABERDİR''''HER ŞEY HAKTANDIR''

32)SENURİHİM AYATİNA, Fİ AFAKİ VEFİ ENFÜSİHİM.

"BİZİM AYETLERİMİZİ İÇLİ, DIŞLI MÜTEALÂ EDİN."

33) UDÜNİ İSTECİPLEKÜM.

" BENDEN İSTEYİN VEREYİM."

34)YÂ ARD UBLAİ

‘'EY YERYÜZÜ SUYUNU EM''

35) VA'BÜD, RABBEKE HATTA YE'TİYEKELYAKIN. (HICIR SURESİ 99)

" BANA YAKIN ( VAHDEDİ VÜCUT ) OLASIYA KADAR İBADET EDİN."

36) MA KANE MUHAMMEDÜN EBA EHADİN MİN RİCALİKÜM, VE LAKİN RESULALLAHİ VE HATEMENNEBİYYİN, VE KANALLAHÜ BİKÜLLİ ŞEY'İN ALİYMA. (AHZAP SURESİ

 "H.Z MUHAMMED ERKEKLERİNİZDENDİR. BİRİNİZİN BABASI DEĞİLDİR. O, ALLAH'IN SON PEYGAMBERİDİR. ALLAH HER ŞEYİ BİLENDİR. EY İNANANLAR, SİZ ALLAH'I ÇOK ZİKREDİN."

37) TİKLE AYATULLAHİ NETLUHA ALEYKE BİLHAKK, VE İNNEKE LEMİNELMÜRSELİYN.

" BİZ İNSANLARIN BİR KISMI YANİ SEÇKİN KULLARIMIZ. VASITASIYLA HİDAYETE ERDİRMESEYDİK, BU ALEM HÜSRANA UĞRARDI." ( BAKARA SURESİ 252)

38) YA EYYÜHELLEZİYNE AMENU ATİY'ULLAHE VE ATİY'URRESULE VE ULİYL'EMRİ MİNKÜM.

" EY ALLAH'A İNANANLAR, SİZ ALLAHA, RESULÜNE VE İÇİNİZDEKİ EMİR SAHİPLERİNE İTİAT EDİN."
(NİSA SURESİ 59)

39) YA EYYÜHELLEZINE AMENÜTENİBU KESIRAM MİNEZ ZANNİ İNNE BA'DAZ ZANNİ İSMÜV VE LA TECESSESU VE LA YAĞTEB BA'DUKÜM BA'DA E YÜHIBBÜ EHADÜKÜM EY YE'KÜLE LAHME EHIYHİ MEYTEN FE KERİHTÜMUH VETTEKULLAH İNNELLAHE TEVVABÜR RAHIYM(HUCURAT-12)

EY İMAN EDENLER! ZANNIN BİR ÇOĞUNDAN SAKININ. ÇÜNKÜ ZANNIN BİR KISMI GÜNAHTIR. BİRBİRİNİZİN KUSURLARINI VE MAHREMİYETLERİNİ ARAŞTIRMAYIN. BİRBİRİNİZİN GIYBETİNİ YAPMAYIN. HERHANGİ BİRİNİZ ÖLÜ KARDEŞİNİN ETİNİ YEMEKTEN HOŞLANIR MI? İŞTE BUNDAN TİKSİNDİNİZ! ALLAH'A KARŞI GELMEKTEN SAKININ. ŞÜPHESİZ ALLAH TÖVBEYİ ÇOK KABUL EDENDİR, ÇOK MERHAMET EDENDİR

40) KÜTİBE ALEYKÜMÜL KITALÜ VE HÜVE KÜRHÜL LEKÜM* VE ASA EN TÜHIBBU ŞEY'EV VE HÜVE ŞERRUL LEKÜM* VALLAHÜ YA'LEMÜ VE ENTÜM LA TA'LEMUN(BAKARA-216)

SAVAŞ, HOŞUNUZA GİTMEDİĞİ HALDE, SİZE FARZ KILINDI. OLUR Kİ, BİR ŞEY SİZİN İÇİN HAYIRLI İKEN, SİZ ONU HOŞ GÖRMEZSİNİZ. YİNE OLUR Kİ, BİR ŞEY SİZİN İÇİN KÖTÜ İKEN, SİZ ONU SEVERSİNİZ. ALLAH BİLİR, SİZ BİLMEZSİNİZ

41) İN TEKFÜRU FE İNNELLAHE ĞANİYYÜN ANKÜM VE LA YERDA Lİ IBADİHİL KÜFR VE İN TEŞKÜRU YERDAHÜ LEKÜM VE LA TEZİRU VAZİRATÜV VİZRA UHRA SÜMME İLA RABBİKÜM MERCİUKÜM FE YÜNEBBİÜKÜM BİMA KÜNTÜM TÜ'MELUN İNNEHU ALIMÜM BİZATİS SUDUR(ZÜMER-7)

EĞER İNKAR EDERSENİZ ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH SİZİN İMAN ETMENİZE MUHTAÇ DEĞİLDİR. AMA KULLARININ İNKAR ETMESİNE RAZI OLMAZ. EĞER ŞÜKREDERSENİZ SİZİN İÇİN BUNA RAZI OLUR. HİÇBİR GÜNAHKÂR BAŞKA BİR GÜNAHKÂRIN YÜKÜNÜ YÜKLENMEZ. SONRA DÖNÜŞÜNÜZ ANCAK RABBİNİZEDİR. O DA SİZE YAPTIKLARINIZI HABER VERİR. ÇÜNKÜ O GÖĞÜSLERİN ÖZÜNÜ (KALPLERDE OLANI) HAKKIYLA BİLİR.

42)YA EYYÜHEN NEBİYYÜ CAHİDİL KÜFFARA VEL MÜNAFİKIYNE VAĞLUZ ALEYHİM VE ME'VAHÜM CEHENNEM VE Bİ'SEL MESIYR(TEVBE-73)

EY PEYGAMBER! KAFİRLERE VE MÜNAFIKLARA KARŞI CİHAD ET VE ONLARA KARŞI ÇETİN OL. ONLARIN VARACAKLARI YER CEHENNEMDİR. NE KÖTÜ BİR VARIŞ YERİDİR ORASI!

43)Lİ YÜBEYYİNE LEHÜMÜLLEZI YAHTELİFUNE FIHİ VE Lİ YA'LEMELLEZINE KEFERU ENNEHÜM KANU KAZİBIN(NAHL-39)

DİRİLTECEK Kİ) AYRILIĞA DÜŞTÜKLERİ ŞEYİ ONLARA ANLATSIN VE KÂFİR OLANLAR DA KENDİLERİNİN YALANCI OLDUKLARINI BİLSİNLER!

44)VE LA TED'U MEALLAHİ İLAHEN AHAR LA İLAHE İLLA HÜVE KÜLLÜ ŞEY'İN HALİKÜN İLLA VECHEH LEHÜL HUKMÜ VE İLEYHİ TÜRCEUN(KASAS-88)

SEN ALLAH İLE BERABER BAŞKA BİR İLAHA İBADET ETME. ONDAN BAŞKA HİÇBİR İLAH YOKTUR. ONUN ZATINDAN BAŞKA HER ŞEY YOK OLACAKTIR. HÜKÜM YALNIZCA O'NUNDUR VE KESİNLİKLE O'NA DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ

45)VE MİN AYATİHİL LEYLÜ VEN NEHARU VEŞ ŞEMSÜ VEL KAMER LA TESCÜDU LİŞ ŞEMSİ VE LA LİL KAMERİ VESCÜDU LİLLAHİLLEZI HALEKAHÜNNE İN KÜNTÜM İYYAHÜ TA'BÜDUN*FE İNİSTEKBERU FELLEZINE INDE RABBİKE YÜSEBBİHUNE LEHU BİL LEYLİ VEN NEHARİ VE HÜM LA YES'EMUN (37. AYET SECDE AYETİDİR.)* VE MİN AYATİHI ENNEKE TERAL ERDA HAŞİATEN FE İZA ENZELNA ALEYHEL MAEHTEZZET VE RABET İNNELLEZI AHYAHA LE MUHYİL MEVTA İNNEHU ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADIR(FUSSİLET-37-38-39)

GECE, GÜNDÜZ, GÜNEŞ VE AY ALLAH'IN VARLIĞININ DELİLLERİNDENDİR. GÜNEŞE VE AYA SECDE ETMEYİN. EĞER GERÇEKTEN ALLAH'A KULLUK EDİYORSANIZ, ONLARI YARATAN ALLAH'A SECDE EDİN.* EĞER ONLAR BÜYÜKLÜK TASLARLARSA, BİLSİNLER Kİ RABBİNİN YANINDA BULUNANLAR (MELEKLER), GECE GÜNDÜZ HİÇ USANMADAN ONU TESPİH EDERLER.* ALLAH'IN VARLIĞININ DELİLLERİNDEN BİRİ DE ŞUDUR: SEN YERYÜZÜNÜ BOYNU BÜKÜK (KUPKURU) GÖRÜRSÜN. ONUN ÜZERİNE YAĞMURU İNDİRDİĞİMİZ ZAMAN KIPIRDAR KABARIR. ŞÜPHESİZ Kİ, ONU DİRİLTEN, ELBETTE ÖLÜLERİ DE DİRİLTİR. ŞÜPHESİZ O, HER ŞEYE GÜCÜ HAKKIYLA YETENDİR.

46) VE İZA KIYLE LEHÜM LA TÜFSİDU FİL ERDI KALU İNNEMA NAHNÜ MUSLİHUN(BAKARA-11)

BUNLARA, "YERYÜZÜNDE FESAT ÇIKARMAYIN" DENİLDİĞİNDE, "BİZ ANCAK ISLAH EDİCİLERİZ!" DERLER.

47) HUVEL'EVVELU VEL'AHIRU VEZZAHİRU VELBATINU VE HUVE BİKULLİ ŞEY'İN 'ALİYMUN.(HADİD-3)

O, İLK VE SONDUR. ZÂHİR VE BÂTIN'DIR. O, HER ŞEYİ HAKKIYLA BİLENDİR.

48) VE LİLLAHİL MEŞRİKU VEL MAĞRİBÜ FE EYNEMA TÜVELLU FE SEMME VECHÜLLAH* İNNALLAHE VASİUN ALIM(BAKARA-115)

DOĞU DA, BATI DA (TÜM YERYÜZÜ) ALLAH'INDIR. NEREYE DÖNERSENİZ ALLAH'IN YÜZÜ İŞTE ORADADIR. ŞÜPHESİZ ALLAH, LÜTFU GENİŞ OLANDIR, HAKKIYLA BİLENDİR.

49) VE MEKERU VE MEKERALLAH* VALLAHÜ HAYRUL MAKİRIN
(ALİ İMRAN-54/ENFAL/İBRAHİM-46)

ONLAR TUZAK KURDULAR. ALLAH DA TUZAK KURDU. ALLAH TUZAK KURANLARIN EN HAYIRLISIDIR

50)MERECLBAHREYNİ YELTEKIYANİ*BEYNEHUMA BERZAHUN LA YEBĞIYANİ. *FEBİEYYİ ALAİ RABBİKUMA TUKEZZİBANİ.* YAHRUCU MİNHUMELLU'LU VELMERCANU*FEBİEYYİ ALAİ RABBİKUMA TUKEZZİBANİ.(RAHMAN-19-20-21-22)

O HALDE, RABBİNİZİN HANGİ NİMETLERİNİ YALANLIYORSUNUZ?* (SULARI ACI VE TATLI OLAN) İKİ DENİZİ SALIVERMİŞTİR; BİRBİRİNE KAVUŞUYORLAR.* (FAKAT) ARALARINDA BİR ENGEL VARDIR, BİRBİRİNE GEÇİP KARIŞMIYORLAR*O HALDE, RABBİNİZİN HANGİ NİMETLERİNİ YALANLIYORSUNUZ?* O DENİZLERİN HER İKİSİNDEN DE İNCİ VE MERCAN ÇIKAR.* O HALDE, RABBİNİZİN HANGİ NİMETLERİNİ YALANLIYORSUNUZ?

51-ELLEZİNEHÜM, 'ALÂ SALÂTİHİM DAİMUNE. (MEARİÇ/23)

‘'O,GÜZEL NAMAZDA DAİMİ OLUN.''

52-FEZKÜRİNI EZKÜRKÜM VEŞKÜRU LI VE LÂ TEKFİRUN(BAKARA-152)

'ZİKREDİN BENİ BEN SİZİ ZİKREDİYESİYE KADAR ŞÜKREDİN BANA İHSAN EDEYİM''

53) FEMEN KÂNE Fİ'HAZİHİ ÂMA, VE HÜVE FİL. AHİRETİ ÂMA FE'EDALLÜ SEBİLA. ÜLA İKE KEL'ENAM BELHÜM EDÂL ÜLÂİKE HÜMÜL GAFİLİN.

" O GAFİLLER DÜNYADADA, AHİRETTEDE AMADIR VE ONLAR BELKİ HAYVANDAN'DA AŞAĞIDADIR."

54)ALLAHÜ NURUS SEMAVATI VELÂRDI (NUR SURESİ/35)

‘'ALLAH ARZIN VE SEMANIN NURUDUR.''

55) İNNELLEZİYNE YÜBÂYİ'ÛNEKE İNNEMÂ YÜBÂYİ'ÛNALLAH, YEDÜLLAHİ FEVKA EYDİYHİM. (FETİH SURESİ -10)
" SİZİN ELİNİZİN ( GÜCÜNÜZÜN ) ÜSTÜNDE ALLAH'IN ELİ ( GÜCÜ ) VADIR."

56) SIBGATALLAH, VE MEN AHSENÜ MİNALLAHİ SIBGA, VE NAHNÜ LEHÜ ABİDUN.
(BAKARA SURESİ-138)
" O. ALLAH BOYASI ( VAHDET ) OLAN BOYA NE GÜZEL BOYADIR. O. BOYA ( VAHDET ) İLE BOYANAN KUL NE GÜZEL KULDUR."

57)FİY KULUBİHİM MERADUN FEZADEHÜMULLAHÜ MERAD VE LEHÜM AZABÜN ELİYMÜN BİMA KANU YEKZİBUN. (BAKARA SURESİ-10)

" ONLARIN ( KAFİRLERİN ) KALPLERİNDEKİ MARAZ. HASTALIKLARINI YÜKSELTİRİZ. VE ONLARA ŞİDDETLİ BİR AZAB VARDIR."

58)KUL İNNEMEL'ILMU 'INDALLAHİ VE İNNEMA ENE NEZİYRUN MUBİYNUN. (MÜLK-26)

DE Kİ: "O BİLGİ, ANCAK ALLAH KATINDADIR. BEN İSE SADECE APAÇIK BİR UYARICIYIM."

59) VESAKAHÜM RABBÜHÜM, ŞARABEN TAHURA.

" SAKİ OLAN , RABBİNİN SUNDUĞU ŞARABI " KUR'ANI" İÇ' Kİ MEST OLASIN."

60) İNNEŞŞİRKELE ZULMÜN AZIYM.

" ŞİRK EN BÜYÜK ZULÜMDÜR." (LOKMAN SURESİ-13)

 61) İNNA AREZNEL EMANETE, ALESSEMAVATİ VELARDİ, VELCİBALİ, FEEBEYNE, ENYAHMİLNEHÂ. VE EŞFEKNA MİNHA VEHAMELLEHEL İNSAN İNNEHÜ KANE ZALÜMEN CAHÜLA. (AHZAP SURESİ-72)

" ALLAH EMANETİ İLAHİYEYİ EVVELA YERE, SONRA SENAYA, SONRA'DA CEBELE "DAĞA" TEKLİF ETTİ. BUNLAR KABUL ETMEDİ, İNSAN KABUL ETTİ, FAKAT GEREKEN CİDDİYETİ VE SADAKATI GÖSTERMEDİĞİ İÇİN ÇOK ZALİM VE CAHİL OLDU."

62) KUL LEV KANELBAHRÜ MİDADEN LİKELİMATİ RABBİY LENEFİDELBAHRÜ KALBE EN TENFEDE KELİMATÜ RABBİY VE LEV Cİ'NA BİMİSLİHI MEDEDA. (KEHF SURESİ-109)

" DE Kİ: " EĞER RABBİMİN KELİMELERİNİ YAZMAK İÇİN BÜTÜN DENİZLER MÜREKKEP OLSA VE BİR O KADARINI DA KATSAK, MUHAKKAK Kİ RABBİMİN KELİMELERİ TÜKENMEDEN DENİZLER TÜKENİRDİ."

63) KUL HELYESTEVİYLLEZİNE YA'LEMÛNE VELLEZİYNE LÂ YA'LEMUN, İNNEMA YETEZEKKERÜ ULÜL'ELBAB. (ZÜMER SURESİ-9)

" SÖYLE, HİÇ BİLENLE BİLMİYEN BİR OLUR'MU."

64) ULÂİKELLEZİYNE HEDALLÂHÜ FEBİHÜDÂYÜHÜMUKTEDİH, KUL LÂ ES'ELÜKÜM ALEYHİ ECRÂ, İN HÜVE İLLÂ ZİKRÂ LİL'ÂLEMİYN. (EN'AM SURESİ- 90)

" PEYGAMBERLER, ALLAH'IN SEÇKİN KULLARIDIR. O HALDE SENDE ONLARIN İZİNDEN AYRILMA. VE O KUTLU TEBLİĞ GÖREVİNDE FAHRİ OL HİÇBİR KARŞILIK GÖZETME. ÇÜNKÜ KURAN ALEMLER VE İNSANLIK BİR ÖĞÜTTÜR."

65) FELEM TAKTÜLUHÜM VE LAKİNALLAHE KATELEHÜM, VE MA REMEYTE İZ REMEYTE VE LAKİNNAL-LAHE REMA. (ENFAL SURESİ- 17)

" ONLARI SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, FAKAT ALLAH ÖLDÜRDÜ. ATTIĞIN ZAMAN DA SEN ATMADIN, ANCAK ALLAH ATTI."

66) İNNEMÂ EMVALÜKÜM VE EVLÂDÜKÜM FİTNEH, VALLAHÜ İNDEHÛ ECRÜN AZIYM.
(TEĞABUN SURESİ-15)
" MALLARINIZ VE ÇOCUKLARINIZ. SİZİN İÇİN BİR FİTNEDİR."

67) İNNALLAHE YEĞMURU BİL ADLİ, VEL İNSANİ VE İTAİZİL KURBA, VE YENHA ANİL FAHŞAİ VEL MÜNKERİ VEL BAĞYİ VEİZİKÜM LEÂLLEKÜM TEZEKKERÜN.

" ALLAH SİZE ARANIZDA ADALETLE, İYİLİKLE BİRBİRİNİZE İHSAN ETMENİZİ, AKRABAYA YAKINLIK ETMEYİ EMREDER. BÜTÜN FUHŞİYATTAN, HER TÜRLÜ KÖTÜLÜKLERDEN MEN EDER. VE BÖYLECE SİZE VAZÜ NASİHAT EDER."

68) VE MEN A'RADA, AN ZİKRİY FEİNNE LEHÜ MA'IYŞETEN DANKE VE NAHŞÜRÜHÜ YEVMELKIYA-METİ A'MA KAALE RABBİ LİME HAŞERTENİY A'MA VE KAD KÜNTÜ BASİYRA.
(TAHA SURESİ-124-125)

"AHİRETTE ACİZ KALAN KULLARIMA DENİR Kİ; BİZ DÜNYADA SİZİN MADDİ VE MANEVİ GIDALARINIZI VERİYORDUK. GÖZÜNÜZ NEDEN GÖRMÜYOR. DİLİNİZ NEDEN ZİKRETMİYOR."

69) ELLEZİYNE AMENU VE TATMAİNNÜ KULUBÜHÜM BİZİKRİLLAH ELA BİZİKRİLLAHİ TATMAİNNÜL-KULUB. (RAD SURESİ- 28)

" YALNIZ ALLAH'A İMAN EDEN VE ALA ZİKRE DEVAM EDENLERİN KALPLERİ HUZUR BULUR TATMİN OLUR."


70)KUL NA YA NARÜKUNİY BERDEN VE SELAMEN ALA İBRAHİYM.

(ENBİYA SURESİ- 69)

" HEY ATEŞ İBRAHİM İÇİN SELAMETLİ OL."

71) EKIMES SALATE Lİ DÜLUKÜŞ ŞEMSİ İLA ĞASEKIL LEYLİ VE KUR'ANEL FECR İNNE KUR'ANEL FECRİ KANE MEŞHUDA* VE MİNEL LEYLİ FE TEHECCED BİHI NAFİLETEL LEKE ASA EY YEB'ASEKE RABBÜKE MEKAMEM MAHMUDA *VE KUR RABBİ EDHILNI MÜDHALE SIDKIV VE AHRİCNI MUHRACE SIDKIV VEC'AL LI MİL LEDÜNKE SÜLTANEN NESIYRA *VE KUL CAEL HAKKU VE ZEHEKAL BATIL İNNEL BATILE KANE ZEHUKA *VE NÜNEZZİLÜ MİNEL KUR'ANİ MA HÜVE ŞİFAÜV VE RAHMETÜL LİL MÜ'MİNINE VE LA YEZIDÜZ ZALİMINE İLLA HASARA
(İSRA-78-79-80-81-82)

GÜNEŞİN ZEVALİNDEN (ÖĞLE VAKTİNDE BATI'YA KAYMASINDAN) GECENİN KARANLIĞINA KADAR (BELLİ VAKİTLERDE) NAMAZI KIL. BİR DE SABAH NAMAZINI KIL. ÇÜNKÜ SABAH NAMAZI ŞAHİTLİDİR.* GECENİN BİR KISMINDA DA UYANARAK SANA MAHSUS FAZLA BİR İBADET OLMAK ÜZERE TEHECCÜD NAMAZI KIL Kİ, RABBİN SENİ MAKAM-I MAHMUD'A ULAŞTIRSIN*DEKİ: "RABBİM! (GİRECEĞİM YERE) DOĞRULUK VE ESENLİK İÇİNDE GİRMEMİ SAĞLA. (ÇIKACAĞIM YERDEN DE) BENİ DOĞRULUK VE ESENLİK İÇİNDE ÇIKAR. KATINDAN BANA YARDIMCI BİR KUVVET VER." *DE Kİ: "HAK GELDİ, BATIL YOK OLDU. ŞÜPHESİZ BATIL, YOK OLMAYA MAHKUMDUR." *BİZ KUR'AN'DAN, MÜ'MİNLER İÇİN ŞİFA VE RAHMET OLACAK ŞEYLER İNDİRİYORUZ. ZALİMLERİN İSE KUR'AN, ANCAK ZARARINI ARTIRIR.

72)KÜLLÜ ŞEY'İN HALİKUN İLLÂ VEC'EHÜ LEHÜLHÜKMÜ VEBİLEYHİ TURCEUN.
(KASAS SURESİ-88)

"ALLAH'IN ZATINDAN BAŞKA HER ŞEY HELÂK YANİ YOK OLMAYA MAHKUMDUR. ÖLDÜKTEN SONRA ONA, ALLAH'A DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ."

73)SÜMME SEVVAHÜ VE NEFEHA FİYHİ MİR RUHIHI VE CEALE LEKÜMÜS SEM'A VEL EBSARA VEL EFİDEH KALİYLEM MA TEŞKÜRUN(SECDE-9)

SONRA ONU ŞEKİLLENDİRİP ONA RUHUNDAN ÜFLEDİ. SİZİN İÇİN İŞİTME, GÖRME VE İDRAK DUYGULARINI YARATTI. NE KADAR AZ ŞÜKREDİYORSUNUZ!

74)SENURİHİM AYATİNA, Fİ AFAKİ VEFİ ENFÜSİHİM.

" BİZİM AYETLERİMİZİ İÇLİ, DIŞLI MÜTEALÂ EDİN."

75)YES'ELUHU MEN FİYSSEMAVATİ VEL'ARDI KULLE YEVMİN HUVE FİY ŞE'NİN.* FEBİEYYİ ALAİ RABBİKUMA TUKEZZİBANİ.( RAHMAN-29-30)

GÖKLERDE VE YERDE BULUNANLAR, (HER ŞEYİ) O'NDAN İSTERLER. O, HER AN YENİ BİR İLAHİ TASARRUFTADIR.* O HALDE, RABBİNİZİN HANGİ NİMETLERİNİ YALANLIYORSUNUZ?

76)YA EYYÜHELLEZINE AMENÜZKÜRULLAHE ZİKRAN KESIRA*VE SEBBİHUHU BÜKRATEV VE ESIYLA (AHZAP-41-42)

EY İMAN EDENLER! ALLAH'I ÇOKÇA ZİKREDİN.* ONU SABAH AKŞAM TESPİH EDİN.

77)KUL İNNEMA ENE BEŞERUM MİSLÜKÜM YUHA İLEYYE ENNEMA İLAHÜKÜM İLAHÜV VAHIDÜN FESTEKIYMU İLEYHİ VESTAĞFİRUH VE VEYLÜL LİL MÜŞRİKIN(FUSSİLET-6)

DE Kİ: "BEN DE ANCAK SİZİN GİBİ BİR İNSANIM. FAKAT BANA İLÂHINIZIN YALNIZCA BİR TEK İLÂH OLDUĞU VAHYEDİLİYOR. ARTIK O'NA YÖNELİN VE O'NDAN BAĞIŞLANMA DİLEYİN. ALLAH'A ORTAK KOŞANLARIN VAY HALİNE!"

78) ZÂLİKELLEZİY YÜBEŞŞİRULLAHÜ İBÂDEHÜLLEZİYNE ÂMENU VE AMİLÛSSÂLİHÂT, KUL LÂ ES'ELÜKÜM ALEYHİ ECREN İLLELMEVEDDETE FİYLKURBÂ, VE MEN YAKTERİF HASENETEN NEZİD LEHÜ FİYHÂ HUSNÂ, İNNALLAHE GAFÛRÜN ŞEKÛR. (ŞÛRA SURESİ-23)

" İŞTE BU, ALLAH'IN İMAN EDİP DE İYİ İŞ VE HAREKETLERDE BULUNAN KULLARINA MÜJDELEMEKTE OLDUĞU SAADETTİR. DE Kİ: "BEN BU TEBLİĞİME KARŞILIK SİZDEN ALLAH'A İBADET VE AKRABALIK SEVGİSİNDEN BAŞKA BİR MÜKAFAT İSTEMİYORUM." KİM BİR GÜZELLİK KAZANIRSA BİZ ONUN BU GÜZELLİĞİNİN SEVABINI ARTIRIRIZ. MUHAKKAK Kİ ALLAH ÇOK BAĞIŞLAYANDIR, AZ AMELE ÇOK SEVAP VERENDİR."

79) FEİNNE ME'AL'USRİ YÜSREN * İNNE ME'AL'USRİ YÜSREN(İNŞİRAH-5-6)

ŞÜPHESİZ GÜÇLÜKLE BERABER BİR KOLAYLIK VARDIR.* GERÇEKTEN, GÜÇLÜKLE BERABER BİR KOLAYLIK VARDIR.

80)YUSEBBİHU LEHU MA FİSSEMAVATİ VEL'ARDI

ALLAH'I YERDE,VE GÖKTE HER ZERRE TESBİH ETMEKTEDİR

81)VEDDUHA.* VELLEYLİ İZA SECA.* MA VEDDE'AKE RABBÜKE VE MA KALA.* VE LEL'AHIRETÜ HAYRÜN LEKE MİNEL'ULA.* VE LESEVFE YU'TIYKE RABBÜKE FETERDA.* ELEM YECİDKE YETİYMEN FEAVA.* VE VECEDEKE DALLEN FEHEDA.* VE VECEDEKE 'AİLEN FEAĞNA.* FEMMEL YETİYME FELA TAKHER.* VE EMMESSAİLE FELA TENHER.* VE EMMA BİNI'METİ RABBİKE FEHADDİS.(DUHA1-11)

KUŞLUK VAKTİNE ANDOLSUN,* KARANLIĞI ÇÖKTÜĞÜ VAKİT GECEYE ANDOLSUN Kİ,* RABBİN SENİ TERK ETMEDİ, SANA DARILMADI DA.* MUHAKKAK Kİ ÂHİRET SENİN İÇİN DÜNYADAN DAHA HAYIRLIDIR.* ŞÜPHESİZ, RABBİN SANA VERECEK VE SEN DE HOŞNUT OLACAKSIN.* SENİ YETİM BULUP DA BARINDIRMADI MI?* SENİ YOLUNU KAYBETMİŞ OLARAK BULUP DA YOLA İLETMEDİ Mİ?* SENİ İHTİYAÇ İÇİNDE BULUP DA ZENGİN ETMEDİ Mİ?* ÖYLEYSE SAKIN YETİMİ EZME!* SAKIN İSTEYENİ AZARLAMA!* RABBİNİN NİMETİNE GELİNCE; İŞTE ONU ANLAT.

82.) KÜLLÜ ŞEY'İN HALİKUN İLLÂ VEC'EHÜ LEHÜLHÜKMÜ VEBİLEYHİ TURCEUN.
(KASAS SURESİ-88)

"ALLAH'IN ZATINDAN BAŞKA HER ŞEY HELÂK YANİ YOK OLMAYA MAHKUMDUR. ÖLDÜKTEN SONRA ONA, ALLAH'A DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ." 

83)ELEM TERE ENNALLAHE YA'LEMU MA FİYSSEMAVATİ VE MA FİYL'ARDI MA YEKUNU MİN NECVA SELASETİN İLLA HUVE RABİ'UHUM VE LA HAMSETİN İLLA HUVE SADİSUHUM VE LA EDNA MİN ZALİKE VE LA EKSERE İLLA HUVE ME'AHUM İYNE MA KANU SUMME YUNEBBİUHUM BİMA 'AMİLU YEVMELKIYAMETİ İNNALLAHE BİKULLİ ŞEY'İN 'ALİYMUN. (MÜCADELE-7)

GÖKLERDEKİ VE YERDEKİ HER ŞEYİ ALLAH'IN BİLDİĞİNİ GÖRMÜYOR MUSUN? ÜÇ KİŞİ GİZLİCE KONUŞMAZ Kİ, DÖRDÜNCÜLERİ O OLMASIN. BEŞ KİŞİ GİZLİCE KONUŞMAZ Kİ ALTINCILARI O OLMASIN. BUNDAN DAHA AZ, YAHUT DAHA ÇOK DA OLSALAR, NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR, O MUTLAKA ONLARLA BERABERDİR. SONRA ONLARA YAPTIKLARINI KIYAMET GÜNÜ HABER VERECEKTİR. ALLAH HER ŞEYİ HAKKIYLA BİLİR.

84) LEV ENZELNA HAZELKUR'ANE 'ALA CEBELİN LEREEYTEHU HAŞİ'AN MUTESADDİ 'AN MİN HAŞYETİLLAHİ VE TİLKEL'EMSALU NADRİBUHA LİNNASİ LE'ALLEHUM YETEFEKKERUNE (HASR-21)

EĞER BİZ, BU KUR'AN'I BİR DAĞA İNDİRSEYDİK, ELBETTE SEN ONU ALLAH KORKUSUNDAN BAŞINI EĞEREK PARÇA PARÇA OLMUŞ GÖRÜRDÜN. İŞTE MİSALLER! BİZ ONLARI İNSANLARA DÜŞÜNSÜNLER DİYE VERİYORUZ.

85.) İRCİ'IY İLÂ RABBİKİ RÂDIYETEN MARDIYYEH FEDHULİY FİY İBÂDİY VEDHULİY CENNETİY.
(FECR SURESİ.-28. 29. 30)
"EY MUTMAİN OLMUŞ NEFİS DÖN. RABBİN SENDEN RAZI SEN RABBİNDEN RAZI OLARAK İBADETİNİ YAP CENNETİME GİR."

86)ABESE VE TEVELLA.* EN CAİHUL'A'MA.* VE MA YUDRİYKE LE'ALLEHU YEZZEKKA.* EV YEZZEKKERU FETENFE'AHUZZİKRA. (ABESE-1-4)

KENDİSİNE O ÂMÂ GELDİ DİYE PEYGAMBER YÜZÜNÜ EKŞİTTİ VE ÖTEYE DÖNDÜ.* (EY MUHAMMED!) NE BİLİRSİN, BELKİ DE O ARINACAK, *YAHUT ÖĞÜT ALACAK DA BU ÖĞÜT KENDİSİNE FAYDA VERECEK.

87)ELEM NEŞRAH LEKE SADREK *VE VADA'NA 'ANKE VİZREKE *ELLEZİY ENKADA ZAHREKE *VE REFA'NA LEKE ZİKREKE *FEİNNE ME'AL'USRİ YÜSREN *İNNE ME'AL'USRİ YÜSREN *FEİZA FERAĞTE FENSAB *VE İLA RABBİKE FERĞAB(İNŞİRAH-1-8)

(EY MUHAMMED!) SENİN GÖĞSÜNÜ AÇIP GENİŞLETMEDİK Mİ?* BELİNİ BÜKEN YÜKÜNÜ ÜZERİNDEN KALDIRMADIK MI? *SENİN ŞÂNINI YÜKSELTMEDİK Mİ? *ŞÜPHESİZ GÜÇLÜKLE BERABER BİR KOLAYLIK VARDIR.* GERÇEKTEN, GÜÇLÜKLE BERABER BİR KOLAYLIK VARDIR.* ÖYLEYSE, BİR İŞİ BİTİRİNCE DİĞERİNE KOYUL*ANCAK RABBİNE YÖNEL VE YALVAR.

88)VEYLÜL Lİ KÜLLİ HÜMEZETİL LÜMEZEH.* ELLEZICEMEA MALEV VE ADDEDEH *YAHSEBÜ ENNE MALEHU AHLEDEH *KELLA LE YÜMBEZENNE FİL HUTAMEH *VE MA EDRAKE MEL HUTAMEH *NARULLAHİL MUKADEH *ELLETİ TETTALİU ALEL EF'İDEH*İNNEHA ALEYHİM MÜ'SADEH*Fİ AMEDİM MÜMEDDEDEH(HÜMEZE-1-9)

MAL TOPLAYAN VE ONU DURMADAN SAYAN, İNSANLARI ARKADAN ÇEKİŞTİREN, KAŞ GÖZ İŞARETİYLE ALAY EDEN HER KİŞİNİN VAY HALİNE!* O, MALININ, KENDİSİNİ EBEDİLEŞTİRDİĞİNİ SANIR.* HAYIR! ANDOLSUN Kİ O, HUTÂME'YE ATILACAKTIR.* HUTAME'NİN NE OLDUĞUNU SEN NE BİLECEKSİN?* O, ALLAH'IN, YÜREKLERE İŞLEYEN TUTUŞTURULMUŞ ATEŞİDİR.* ŞÜPHESİZ UZATILMIŞ DİREKLER ARASINDA (BAĞLI OLDUKLARI HALDE) ATEŞ ONLARIN ÜZERİNE KAPATILACAKTIR.

89) KAALA RABBENA ZALEMNA ENFÜSENA VEİN LEM TAGFİRLENA VE TERHAMNA LENEKUNENNE MİNELHASİRİYN. (ARAF SURESİ.-23)

" RABBİMİZ; BİZ NEFSİMİZE ALDANDIK, EĞER SEN BİZE HİDAYET VE İNAYET VERMEZSEN, BİZ HÜSRANDA KALIRIZ."

90) İNNALLAHE SUVARİKÜM VEL YENZÜRUNE AMALİKUM VE KULUBİKÜM VE NİYETİKÜM

91)İNNELLEZINE KEFERU LEN TUĞNİYE ANHÜM EMVALÜHÜM VE LA EVLADÜHÜM MİNELLAHİ ŞEY'A* VE ÜLAİKE ASHABÜN NAR* HÜM FIHA HALİDUN (AL-İ İMRAN)

İNKAR EDENLERİN NE MALLARI NE EVLATLARI, ONLARA ALLAH'A KARŞI BİR YARAR SAĞLAR. İŞTE ONLAR CEHENNEMLİKTİRLER. ONLAR ORADA EBEDİ KALACAKLARDIR.

92) YA EYYÜHELLEZINE AMENÜTTEKULLAHE VE KUNU MEAS SADİKIYN (TEVBE-119)

‘'EY İMANI MUTLAKA ERENLER ALLAHTAN KORKUN VE SADIKLARLA BERABER OLUN.''

93) KALA RABBENA ZALEMNA ENFÜSENA VE İL LEM TAĞFİR LENA VE TERHAMNA LENEKUNENNE MİNEL HASİRIN (A'RAF-23)

DEDİLER Kİ: "RABBİMİZ! BİZ KENDİMİZE ZULÜM ETTİK. EĞER BİZİ BAĞIŞLAMAZ VE BİZE ACIMAZSAN MUTLAKA ZİYAN EDENLERDEN OLURUZ."

94)VE KÜL Lİ İBADE VE KULÜLLETİ HİYE AHSENU İNNEŞŞEY TANE YENZEU BEYNEHÜM İNNEŞŞEYTANE KÂNE LİL İNSANİ ADUVVEN MÜBİNEN

‘'MÜĞMİN KULARIMA SÖYLE DAVETLERİNİ GÜZEL SÖZLER İLE YAPSINLAR''

95) VE İZA KARA'TEL KUR'ANE CEALNA BEYNEKE VE BEYNELLEZINE LA YÜ'MİNUNE BİL AHIRATİ HICABEM MESTURA(İSRA-45)

KUR'AN OKUDUĞUNDA, SENİNLE AHİRETE İNANMAYANLARIN ARASINA GİZLİ BİR PERDE ÇEKERİZ.

96)...... VE MEN EVFA Bİ MA AHEDE ALEYHÜLLAHE FE SE YÜ'TIHİ ECRAN AZIYMA(FETİH-10)

‘'HER KİM BENİM YOLUMA BAŞ KOYARSA VE İKRARINDAN AYRILMAZ İSE BEN ONA NİCE NİCE AZİMLİ ECİRLER VERİRİM.''

97)YÂ EYYÜHERRESÜLÜ BELLİĞ MÂ ÜNZİLE İLEYKE MİN RABBİKE VE İNLEM TEF'AL FEMA BELLÂĞTE RİSALEH(MAİDE-67)

‘'YA MUHAMMED RABBİNDEN SANA BİLDİRİLENİ TEBLİĞ ET ŞAYET ETMEZSEN RİSALETTEN BİR ŞEY ELDE ETMİŞ OLAMAZSIN.''

98) LİMENİL MÜLK LİLLÂHİ VAHİDÜL KAHHAR

BU MÜLK VAHİDÜL KAHHAR OLAN ALLAHINDIR.

99) VE MA ERSELNA MİN KABLİKE İLLA RİCALEN NUHIY İLEYHİM FES'ELU EHLEZ ZİKRİ İN KÜNTÜM LA TA'LEMUN
(NAHL-43)
SENDEN ÖNCE DE ANCAK, KENDİLERİNE VAHYETTİĞİMİZ BİRTAKIM ERKEKLERİ PEYGAMBER OLARAK GÖNDERDİK. EĞER BİLMİYORSANIZ İLİM SAHİPLERİNE SORUN.

100)YA EYYUHELLEZİNE AMENU USTAİNU BİSSABRİ VESSELATE İNNALLAHE MEASSABİRİN

101) KÜLLÜ NEFSİN SAİKATÜL MEVTİ SÜMME İLEYNA TÜRCEUN(ANKEBUT-57)

HER CAN ÖLÜMÜ TADACAKTIR. SONRA BİZE DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ.

102)ULÂİKE KELENÂM BELHÜMEDÂL ÜLÂİKE HÜMÜL GAFİLÜN

103) RABBENA LA TÜZIĞ KULUBENA BA'DE İZ HEDEYTENA VEHEB LENA MİL LEDÜNKE RAHMEH* İNNEKE ENTEL VEHHAB*RABBENA İNNEKE CAMİUN NASİ Lİ YEVMİL LA RAYBE FIH* İNNELLAHE LA YUHLİFÜL MIAD
(AL-İ İMRAN-8-9)
(ONLAR ŞÖYLE YAKARIRLAR): "RABBİMİZ! BİZİ HİDAYETE ERDİRDİKTEN SONRA KALPLERİMİZİ EĞRİLTME. BİZE KATINDAN BİR RAHMET BAHŞET. ŞÜPHESİZ SEN ÇOK BAHŞEDENSİN." *"RABBİMİZ! ŞÜPHESİZ SEN, HAKKINDA ŞÜPHE OLMAYAN BİR GÜNDE İNSANLARI TOPLAYACAKSIN. ŞÜPHESİZ ALLAH VA'DİNDEN DÖNMEZ.

104) LA İKRAHE FİDDİN

DİNDE ZORLAMA YOKTUR

105) İNNELLEZINE KEFERU SEVAÜN ALEYHİM E ENZERTEHÜM EM LEM TÜNZİRHÜM LA YÜ'MİNUN* HATEMALLAHÜ ALA KULUBİHİM VE ALA SEM'IHİM* VE ALA EBSARİHİM ĞAŞAVEH* VE LEHÜM AZABÜN AZIYM(BAKARA-6-7)

KÜFRE SAPLANANLARA GELİNCE, ONLARI UYARSAN DA, UYARMASAN DA, ONLAR İÇİN BİRDİR, İNANMAZLAR.* ALLAH ONLARIN KALPLERİNİ VE KULAKLARINI MÜHÜRLEMİŞTİR. GÖZLERİ ÜZERİNDE DE BİR PERDE VARDIR. ONLAR İÇİN BÜYÜK BİR AZAP VARDIR.

106)KALE YA ADEME ENBİĞHÜM Bİ ESMAİHİM FELEMMA EBNABÜM BİESMAİHİM KALE ELEM KÜLLEKÜM İNNİ AĞLEMÜ GAYBES SEMAVATİ VEL ARDİ VEALLEMÜ MATÜBEDDÜNE

107)İNNALLAHE YE'MÜRÜKÜM ENTÜEDDÜL EMARETİ İLÂ EHLİHA

108)MEN YUTİİ RESSULE FEKADETAALLAHÜ VEMEN TEVELLÂ FEMA ERSELNAKE ALEYHİM HAFİZE

KİM PEYGAMBERE İTİAT EDERSE ALLAHA İTİAT ETMİŞTİR.ÇÜNKÜ SENİN VAZİFEN TEBLİĞDİR.

109)HALEKTAKE MİNNURİ HALEKTAKE MİN NURİK

110)(KELLÂ İNNEHA)
(TEZKİRRETHÜ ) SAKIN BİR DAHA BÖYLE YAPMA

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret91969
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.69245.7152
Euro6.29836.3235
Hava Durumu
Saat